SOGOOD-verpakking voor Dr. Oetker pizza

Dr. Oetker introduceert internationaal een nieuwe pizza met een alternatieve pizzabodem die voor 37% uit groente bestaat.

Rob Verhaart, creative director van SOGOOD: ‘Allereerst was het fantastisch om de internationale pitch te winnen. Verpakkingen van Dr. Oetker zijn primair lekker, maar hier moesten we ook een avontuurlijke snaar raken om de vitale groep te verleiden. Het design refereert aan de beeldtaal van foodtrucks en foodfestivals en is daarmee helemaal van deze tijd. Maar wel op een Dr. Oetker-manier. We zijn super trots dat ons design nu internationaal wordt uitgerold.’

Jubileum

De creative designers Ron van der Vlugt en Rob Verhaart werken 25 jaar samen. In 1993 startten zij Designers Company, dat later onderdeel werd van TBWA\. In 2008 richtten zij, samen met Edwin Visser, het designbureau SOGOOD op, dat dit jaar dus 10 jaar bestaat.

www.sogooddesign.nl

Dr. Oetker pizza in packaging of SOGOOD

Dr. Oetker introduces internationally a new pizza with a pizza crust that consists of vegetables for 37%.

Rob Verhaart, creative director of SOGOOD, a Dutch design agency in Haarlem, the Netherlands: ‘First of all, it was great to win the international pitch. Packaging of Dr. Oetker are primarily delicious, but here we also had to hit an adventurous string to tempt the vital group. The design refers to the visual language of food trucks and food festivals, making it all the way of the present time. But in a Dr. Oetker way. We are thrilled that our design is rolled out internationally now.’

www.sogooddesign.nl

Reacties

Reactie toevoegen