Gebruikerstrainingen bij Robatech

Robatech organiseert op 9 en 22 november in Westervoort twee gebruikerstrainingen voor bedienpersoneel van lijmmachines. Daarmee kan de gebruiker zelf instellingen optimaliseren, verbeteringen aanbrengen en kleine problemen oplossen.

Bij verschillende vestigingen in andere landen waar Robatech vertegenwoordigd is, worden al enige tijd trainingssessies doorgevoerd. Dit jaar start het bedrijf daarmee ook in Nederland. De trainingen omvatten bediening en onderhoud van de apparatuur, veiligheid in de bediening, veiligheid bij het onderhoud en bij het vullen van de lijm, het oplossen van storingen en problemen, en reiniging van het systeem.

www.robatech.nl

User trainings at Robatech

On  November 9th and 22nd, Robatech organizes in Westervoort, the Netherlands, two user trainings for operating staff of gluing machines. This allows the user to optimize settings, make improvements and solve small problems.

At different locations in other countries where Robatech is represented, training sessions are carried through for some time now. This year the company also starts in the Netherlands. The trainings include operation and maintenance of the equipment, safety in the operation, safety during maintenance and when filling the glue, solving problems and disturbances, and cleaning the system.

www.robatech.nl

Reacties

Reactie toevoegen