Bekers Recyclen of Vergisten?

Wat is de meest duurzame manier om warme drankenbekers van papier te verwerken? In een life cycle assessment (LCA)-studie vergeleken Wageningen Food & Biobased Research en TNO twee actuele verwerkingsroutes in opdracht van RVO.

Verschillende bedrijven en overheden hebben de laatste jaren gekozen voor de grootschalige inkoop van specifieke, duurzame typen warme drankenbekers. Zo koos de Rijksoverheid voor de inkoop van papieren bekers met een coating van polymelkzuur (PLA). Wageningen Food & Biobased Research en TNO onderwierpen dit type bekers, op verzoek van de Rijksoverheid, aan een milieu-analyse. Tot 2017 werden deze bekers nog in de afvalenergiecentrale (AEC) verwerkt.

Nieuwe hergebruikroutes

Maar inmiddels zijn er twee nieuwe hergebruikroutes mogelijk. De ene verwerkingsroute is na inzameling de bekers laten verwerken door een papierfabriek tot toiletpapier en tissues (recyclen), de andere is na inzameling vergisten waarbij biogas ontstaat en de vergistingsresten composteren. De komende jaren zijn er naar verwachting nog geen andere hergebruikroutes dan de huidige drie mogelijk.

Gerecyclede bekers hebben de beste milieuprestaties, maar vergisting en compostering van bekers leidt tot een grotere verlaging van de CO2 –uitstoot.

ReCiPe midpoints-methode

Om een goede milieuanalyse te kunnen maken, gebruikten de onderzoekers de ReCiPe midpoints-methode gecombineerd met milieukosten. Deze methode drukt milieueffecten uit als schadekosten. Op verzoek van de opdrachtgever zijn de resultaten ook gepresenteerd als een zogenaamde carbon footprint, waarbij alleen de effectcategorie “Klimaatverandering” is bekeken.

Het rapport is te downloaden via www.wur.nl

Reacties

Reactie toevoegen